• BABIL Investment Key to your dreams

بلاگ بابیل

صفحۀ نخست | بلاگ بابیل
مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

-خرید ،فروش و ثبت ملک به پوند انگلستان

-خرید ملک با افساط بلند مدت و بدون بهره

-مالکیت عرصه و عیان در قبرس شمالی

-اخذ اقامت برای خود و کل اعضای خانواده

-رشد چشمگیر سالانه قیمت ملک

- سند تک برگ قطعی و شامل قوانین وراثتی

در واقع قبرس شمای بهترین مقصد برای سرمایه گذاران خارجی است.

وبسایتهای مشابه

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری
 
قبرس شمالی در حال حاضر با توجه به اجازهای که دولت قبرس در زمینه املاک به سرمایه گذاران داده، به طرز باور نکردنی در حال رشد است.
 

بیشتر بدانید
هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:
از هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از مبلغ خرید شما ۱۷.۵ درصد باید به صورت زیر پرداخت شود:
 

بیشتر بدانید
انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی

انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی

انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی:
۱-بیمه سلامتی عمومی: که تمام افراد اعم از شهروند یا افراد خارجی که دارای اجازه اقامت هستند باید داشته باشند.

بیشتر بدانید
ارتباط با ما