بلاگ بابیل

صفحۀ نخست | بلاگ بابیل
ترکیه چگونه اقتصادی دارد؟

ترکیه چگونه اقتصادی دارد؟

اقتصاد ترکیه 29 آوريل 2020

کشور ترکیه با توجه به شرایط جغرافیایی و آب وهوایی، از نظر اقتصادی وابسته به صنعت گردشگردی و توریستی می باشد. این کشور در طول سال چیزی حدود ۴۰میلیون نفر گردشگر و توریست را به خود جذب می کند. اما به طور کلی اقتصاد این کشور بر پایه کشاورزی بنا شده است. به طوری که ۳۵ درصد نیروی کار در این عرصه مشغول به کار هستند.