• BABIL Investment Key to your dreams

بلاگ بابیل

صفحۀ نخست | بلاگ بابیل
سرمایه گذاری در ملک

سرمایه گذاری در ملک

اقتصاد ترکیه 15 مارس 2023

 یکی از راه هایی که سرمایه گذاران با هدف یافتن موقعیت های بهتر در مناطق مختلف کشور و خارج از کشور، به سمت آن کشیده می شوند سرمایه گذاری در ملک است.
 سرمایه گذاری در ملک راه بسیار ساده ای نیست چرا که نیازبه دانش و شناخت کافی در این زمینه و توانایی در بررسی و سنجش موقعیت های مختلف منطقه ای دارد.
 
 

ترکیه چگونه اقتصادی دارد؟

ترکیه چگونه اقتصادی دارد؟

اقتصاد ترکیه 29 آوريل 2020

کشور ترکیه با توجه به شرایط جغرافیایی و آب وهوایی، از نظر اقتصادی وابسته به صنعت گردشگردی و توریستی می باشد. این کشور در طول سال چیزی حدود ۴۰میلیون نفر گردشگر و توریست را به خود جذب می کند. اما به طور کلی اقتصاد این کشور بر پایه کشاورزی بنا شده است. به طوری که ۳۵ درصد نیروی کار در این عرصه مشغول به کار هستند.

ارتباط با ما