• BABIL Investment Key to your dreams

بلاگ بابیل

صفحۀ نخست | بلاگ بابیل
انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی

انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی

قبرس شمالی 29 سپتامبر 2023

انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی:
۱-بیمه سلامتی عمومی: که تمام افراد اعم از شهروند یا افراد خارجی که دارای اجازه اقامت هستند باید داشته باشند.

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:

قبرس شمالی 28 سپتامبر 2023

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:
از هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از مبلغ خرید شما ۱۷.۵ درصد باید به صورت زیر پرداخت شود:
 

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

قبرس شمالی 27 سپتامبر 2023

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

-خرید ،فروش و ثبت ملک به پوند انگلستان

-خرید ملک با افساط بلند مدت و بدون بهره

-مالکیت عرصه و عیان در قبرس شمالی

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری

قبرس شمالی 18 سپتامبر 2023

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری
 
قبرس شمالی در حال حاضر با توجه به اجازهای که دولت قبرس در زمینه املاک به سرمایه گذاران داده، به طرز باور نکردنی در حال رشد است.
 

ارتباط با ما