• BABIL Investment Key to your dreams

بلاگ بابیل

صفحۀ نخست | بلاگ بابیل
انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی

انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی

انواع بیمه های درمانی در قبرس شمالی:
۱-بیمه سلامتی عمومی: که تمام افراد اعم از شهروند یا افراد خارجی که دارای اجازه اقامت هستند باید داشته باشند.
۲- بیمه سلامتی اورژانسی: در شرایطی که یک بیماری خاص ایجاد بشه و هزینه درمان بالا باشد بیمار خیلی سریع نسبت به نوع بیماری و نوع درمان یکی از این نوع بیمه را میتواند انتخاب. کند.
۳-بیمه شخصی تصادف : در شرایطی که بیمار طی یک تصادف آسیب ببیند چه از لحاظ سلامتی و چه فوت تمام هزینه ها با این نوع بیمه پرداخت میشود.

وبسایتهای مشابه

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری

مناطق جذاب قبرس برای سرمایه گذاری
 
قبرس شمالی در حال حاضر با توجه به اجازهای که دولت قبرس در زمینه املاک به سرمایه گذاران داده، به طرز باور نکردنی در حال رشد است.
 

بیشتر بدانید
مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

مزایای سرمایه گذاری و خرید ملک در قبرس شمالی:

-خرید ،فروش و ثبت ملک به پوند انگلستان

-خرید ملک با افساط بلند مدت و بدون بهره

-مالکیت عرصه و عیان در قبرس شمالی

بیشتر بدانید
هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:

هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی:
از هزینه های جانبی خرید ملک در قبرس شمالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
از مبلغ خرید شما ۱۷.۵ درصد باید به صورت زیر پرداخت شود:
 

بیشتر بدانید
ارتباط با ما