خدمات بابیل

صفحۀ نخست | خدمات بابیل

خدمات شهروندی و اخذ پاسپورت

بین کشورهای همسایۀ ایران، کشور ترکیه دارای معتبرترین پاسپورت میباشد. با داشتن پاسپورت ترکیه شما میتوانید به سادگی ویزای سه تا شش ماهۀ شینگن و یا ویزای ده سالۀ آمریکا رادریافت کنید . میتوانید به صد و هفت کشور دنیا بدون نیاز به ویزا سفر کنید و همچنین مبادلات تجاری، مالی و بانکی معتبر برقرار کنید.
و مهمتر از همه اینکه در صورت پیوستن کشور ترکیه به اتحادیۀ اروپا، گرفتن پاسپورت بسیار سخت تر خواهد شد.
راه های دریافت پاسپورت ترکیه

  • خرید ملک به ارزش دویست و پنجاه هزار دلار آمریکا
هر خارجی که در این کشور ملک (اعم از مسکونی، تجاری و حتی زمین) و یا املاکی مجموعا به ارزش 250 هزار دلار آمریکا خریداری نماید، میتواند پاسپورت ترکیه بگیرد. لازم است بدانید که اجازه فروش ملک خریداری شده را تا سه سال ندارید.
  • سپرده گذاری در بانکهای ترکیه به ارزش پانصد هزار دلار آمریکا
هر خارجی که در بانکهای دولتی ترکیه سپردۀ بلند مدت سه ساله به مبلغ 500 هزار دلار آمریکا باز نماید، مشمول دریافت پاسپورت خواهد شد.
  • کارآفرینی و اشتغال زایی برای پنجاه شهروند ترک
در صورتیکه یک فرد خارجی (به عنوان کارآفرین) با سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار برای پنجاه شهروند ترک ایجاد اشتغال نماید، مشمول دریافت پاسپورت ترکیه میباشد.
 
لازم است بدانید،
شرکت سرمایه گذاری بابیل از همان ابتدا ی راه، جهت انتخاب گزینۀ مناسب پیش رویتان تا انتها، در تمام طول مسیر تا دریافت پاسپورت ترکیه در کنار شما خواهد بود
 

خدمات شهروندی و اخذ پاسپورت

شرکت سرمایه گذاری بابیل
جستجوی یک آپارتمان و پروژه مناسب

تماس با ما