خدمات بابیل

صفحۀ نخست | خدمات بابیل

خدمات دریافت اجازه کار و اقامت

اخذ اقامت ترکیه
از آنجاییکه ما معتقدیم در زندگی بهترین تصمیمات بر پایه آگاهی کامل قابل اتخاذ است، توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:

  • اخذ پاسپورت کشور ترکیه زمانی امکان پذیر است که شما اقامت دائم داشته باشید، در حالی که دریافت اقامت دائم کار ساده ای نیست.
  • اقامت توریستی 30 سال هم که تمدید شود منجر به دریافت اقامتدائم و بدنبال آن دریافت پاسپورت نخواهد شد.
  • با داشتن اقامت توریستی شما فقط میتوانید در این کشور زندگی کرده و فرزندان خود را به مدرسه بفرستید اما اجازۀ کار نخواهید داشت.
راه های دریافت اقامت ترکیه
  • اقامت توریستی: شهروندان ایرانی میتوانند بدون ویزا وارد کشور ترکیه شده و به مدت سه ماه متوالی در هر شش ماه طبق قانون اقامت داشته باشند. در صورت اقامت بیشتر از زمان قانونی در هنگام خروج از کشور مشمول پرداخت جریمه می باشید. چنانچه بخواهید بیش از این مدت معین در این کشور بمانید باید درخواست اقامت توریستی نمایید.
 
  • اقامت از طریق سرمایه گذاری: برای دریافت این نوع اقامت ابتدا ملکی در کشور ترکیه خریداری نموده و پس از ثبت سند به نامتان برای اقامت درخواست میکنید. پروسۀ کاری این نوع اقامت شبیه اقامت توریستی، به مدت پنج سال (در صورت عدم فروش ملکتان)هر ساله قابل تمدید بوده و بعد از گذشت پنج سال میتوانید برای دریافت پاسپورت ترکیه اقدام نمایید.
 
  • اقامت تحصیلی: در صورت تمایل به ادامۀ تحصیل در کشور ترکیه و یا حتی آموزش زبان ترکی در موسسه های معتبر مانند تومر، میتوانید درخواست اقامت تحصیلی کنید. مادامی که طبق مدارک در حال تحصیل هستید مشمول دریافت این نوع اقامت بوده و میتوانید هر سال آنرا تمدید کنید.
 
  • اقامت کاری: دریافت این نوع اقامت از دو راه قابل انجام است
 
  1. اقامت از طریق استخدام در یک شرکت با کارفرمای ترک که به رشته تحصیلی یا تخصص شما نیاز داشته باشد. در این صورت از سوی شرکت پذیرنده، اجازه کار و اقامت برای شما اتخاذ خواهد شد.
  2. اقامت از طریق ثبت شرکت و ایجاد کسب و کار که درر این روش شما پس از ثبت شرکت در کشور ترکیه، اقامت موقت یکساله دریافت خواهید نمود و چنانچه شرکت به مدت پنج سال فعال (دارای حداقل پنج کارمند ترک و پرداخت منظم حق بیمۀ آنها)باشد میتوانید بعد از پنج سال درخواست اقامت دائم نمایید.

خدمات دریافت اجازه کار و اقامت

شرکت سرمایه گذاری بابیل
جستجوی یک آپارتمان و پروژه مناسب

تماس با ما