• BABIL Investment Key to your dreams

خدمات بابیل

صفحۀ نخست | خدمات بابیل

مشاوره حقوقی

هرگونه مشاوره و راهنمایی در جهت آسان تر نمودن مهاجرت و زندگی شما در کشور ترکیه، دبی و قبرس شمالی به کمک کارشناسان و وکلای حقوقی  سرشناس ما(آشنا به زبان های انگلیسی، ترکی، آذری و فارسی)، اعم از خرید، فروش و یا اجارۀ ملک، دریافت اقامت از هر نوع بر اساس شرایط شما، مشاوره جهت امور تحصیلی فرزندانتان، ، معرفی و ثبت نام در بهترین مدارس دو یا سه زبانه، از دیگر خدمات شرکت ماست.

از آنجاییکه ما معتقدیم در زندگی بهترین تصمیمات بر پایه آگاهی کامل قابل اتخاذ است، توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:

اخذ پاسپورت کشور ترکیه زمانی امکان پذیر است که شما اقامت دائم داشته باشید، در حالی که دریافت اقامت دائم کار ساده ای نیست.

اقامت توریستی 30 سال هم که تمدید شود منجر به دریافت اقامت دائم و بدنبال آن دریافت پاسپورت نخواهد شد.
با داشتن اقامت توریستی شما فقط میتوانید در این کشور زندگی کرده و فرزندان خود را به مدرسه بفرستید اما اجازۀ کار نخواهید داشت.
راه های دریافت اقامت ترکیه
 
اقامت از طریق سرمایه گذاری: برای دریافت این نوع اقامت ابتدا ملکی در کشور ترکیه خریداری نموده و پس از ثبت سند به نامتان برای اقامت درخواست میکنید. پروسۀ کاری این نوع اقامت شبیه اقامت توریستی، به مدت پنج سال (در صورت عدم فروش ملکتان)هر ساله قابل تمدید بوده و بعد از گذشت پنج سال میتوانید برای دریافت پاسپورت ترکیه اقدام نمایید.
اقامت تحصیلی: در صورت تمایل به ادامۀ تحصیل در کشور ترکیه و یا حتی آموزش زبان ترکی در موسسه های معتبر مانند تومر، میتوانید درخواست اقامت تحصیلی کنید. مادامی که طبق مدارک در حال تحصیل هستید مشمول دریافت این نوع اقامت بوده و میتوانید هر سال آنرا تمدید کنید.
اقامت کاری: دریافت این نوع اقامت از دو راه قابل انجام است.
اقامت از طریق استخدام در یک شرکت با کارفرمای ترک که به رشته تحصیلی یا تخصص شما نیاز داشته باشد. در این صورت از سوی شرکت پذیرنده، اجازه کار و اقامت برای شما اتخاذ خواهد شد.
اقامت از طریق ثبت شرکت و ایجاد کسب و کار که درر این روش شما پس از ثبت شرکت در کشور ترکیه، اقامت موقت یکساله دریافت خواهید نمود و چنانچه شرکت به مدت پنج سال فعال (دارای حداقل پنج کارمند ترک و پرداخت منظم حق بیمۀ آنها)باشد میتوانید بعد از پنج سال درخواست اقامت دائم نمایید.

مشاوره حقوقی

شرکت سرمایه گذاری بابیل
جستجوی یک آپارتمان و پروژه مناسب

تماس با ما
ارتباط با ما